Splošni pogoji

Kralj Pršutov d.o.o. si bo z vzdrževanjem in oblikovanjem spletne strani prizadeval za točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin. Ob tem družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi posredno ali neposredno nastala kot posledica uporabe teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Uporabniki uporabljajo objavljeno vsebino izključno na lastno odgovornost.

Kralj Pršutov d.o.o. si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranjevanja vsebine spletnih strani v celoti ali delno in vselej brez predhodnega opozorila. Slike izdelkov so simbolične!

POLITIKA ZASEBNOSTI

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov velja za vse uporabnike spletni strani www.kralj-prsutov.si (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja podjetje Kralj Pršutov d.o.o., Trg komandanta Stanta 6 (v nadaljevanju: Kralj Pršutov).

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje, je Kralj Pršutov
d.o.o., Trg komandanta Staneta 6.

Kralj Pršutov spoštuje in varuje zasebnost uporabnikov spletne strani,
osebne podatke pa obdeluje odgovorno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1) ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov).

Podatke o uporabnikih upravljavec obdeluje za izpolnjevanje svojih obveznosti
za namene identifikacije posameznika ob morebitnem reševanju reklamacij ter
ostale, z nakupom povezane komunikacije.

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov v primeru
registracije in soglasja posameznika k prejemanju e-novic. S sodelovanjem v
omenjenih aktivnostih bodo obdelani naslednji osebni podatki: ime in priimek,
elektronski naslov, podatki o prebivališču, država bivanja, telefonska
številka, IP naslov, podatki o registraciji, arhiv komunikacije. Kralj Pršutov
te podatke potrebuje za potrebe komunikacije, priprave in posredovanja
odgovorov ter ugodnosti, prilagojenih zanimanju uporabnika.

Na podlagi soglasja posameznika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za
namene priprave in pošiljanja prilagojenih ponudb ter obveščanje o ponudbah, ki
uporabnika zanimajo. Obveščanje se izvaja preko izbranih kanalov posredovanja.
Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno in ga lahko posameznik kadarkoli
umakne. Podatki se hranijo do preklica privoljenja posameznika oziroma do
prejema zahteve za izbris podatkov.

Upravljavec lahko obdeluje nekatere osebne podatke (ime in priimek, naslov,
elektronski naslov, telefonska številka) za potrebe neposrednega trženja ter za
potrebe ugotavljanja zadovoljstva strank s storitvami oziroma uporabniško
izkušnjo tudi na podlagi zakonitega interesa, če posameznik navedeni obdelavi
ne ugovarja.

Podatki, za katere Kralj Pršutov ne potrebuje soglasja posameznika, se
obdelujejo v skladu z veljavno zakonodajo.

Kralj Pršutov zbira osebne podatke na spletni strani z naslednjimi nameni:

– izboljšanje kakovosti vsebin in funkcionalnosti storitev na spletni strani;

– oblikovanje prilagojenih ponudb in obveščanje o ponudbah, ki uporabnika
zanimajo, le preko izbranih kanalov;

– trženjske raziskave, z namenom optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig
zadovoljstva kupcev;

– pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva;

– reševanje reklamacij;

– komuniciranje in pošiljanje nagrad v nagradni igri.

Kralj Pršutov ustrezno hrani in varuje osebne podatke v elektronski obliki
na sedežu podjetja. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih
obveznosti, se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja
oziroma še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih, s potekom zastaralnih
rokov v zvezi s posamezno terjatvijo.

Podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, upravljavec hrani
do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko kadarkoli poda pisno zahtevo za
preklic uporabe osebnih podatkov na naslov: info@kralj-prsutov.si

Kralj Pršutov skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh veljavnih
zakonskih predpisov. Prav tako pa Kralj Pršutov zagotavlja vso potrebno
tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito in varovanje osebnih podatkov
pred izgubo, spremembami, krajo in dostopom nepooblaščenih tretjih oseb.

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko
razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To
nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo
zapisa “piškotka” naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne
strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa,
komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem
obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem
obisku strani lahko prepozna.

Kralj Pršutov lahko nekatere vaše podatke, skladno z namenom obdelave,
posreduje tretjim osebam oz. dovoli vpogled v podatke:

– zunanji spletni aplikaciji, ki služi posredovanju e-novic in deluje izključno
v imenu in za račun, po navodilih in pod nadzorom Kralja Pršutov;

– če za podatke zaprosijo državni organi, ki s pisno obrazložitvijo zahtevajo
podatke za potrebe vodenja konkretnega postopka.

Posameznik ima v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov naslednje pravice:

– pravico do dostopa do podatkov,

– pravico do popravka,

– pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«),

– pravico do omejitve obdelave,

– pravico do prenosljivosti podatkov in

– pravico do ugovora.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva
uveljavljanje navedenih pravic s poslano zahtevo na elektronski naslov: info@kralj-prsutov.si.Kralj
Pršutov bo zahtevi ugodil ali posameznika obvestil o razlogih za zavrnitev
zahteve brez nepotrebnega odlašanja, vendar najkasneje v 15 dneh od prejema
zahteve.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od
upravljavca pridobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni
podatki, in, kadar je temu tako, tudi dostop do osebnih podatkov in naslednjih
informacij:

– nameni obdelave;

– vrste osebnih podatkov;

– uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti
osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih
organizacijah;

– kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni
mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

– obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih
podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki
obdelavi;

– pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu;

– kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive
informacije v zvezi z njihovim virom;

– obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in
predvidene posledice take obdelave za posameznika.Kralj Pršutov posamezniku zagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo.
Če posameznik zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi in če ne zahteva
drugače, se mu informacije zagotovijo v elektronski obliki.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
Kralj Pršutov popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Ob upoštevanju
namenov ima posameznik tudi pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov,
vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
Kralj Pršutov izbriše osebne podatke v zvezi z njim. Kralj Pršutov mora podatke
izbrisati, kadar:

– osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako
drugače obdelani,

– posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, za
obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

– posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, za
obdelavo podatkov pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, ali če
posameznik obdelavi ugovarja,

– posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja,

– so osebni podatki obdelani nezakonito,

– je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s
pravom Unije ali slovenskih pravnim redom.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da
Kralj Pršutov omeji obdelavo, kadar:

– posameznik oporeka točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu omogoča
preveriti točnost podatkov),

– je obdelava nezakonita, posameznik pa namesto izbrisa osebnih podatkov
zahteva omejitev njihove uporabe,

– jih ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

– je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali
zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se
nanašajo osebni podatki.Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena, se lahko taki osebni podatki z
izjemo shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se
podatki nanašajo, ali pa za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih
zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi
pomembnega interesa Unije ali prava Slovenije.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da prejme
osebne podatke zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani,
splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke
posreduje drugemu upravljavcu (če je to tehnično izvedljivo) kadar:

– obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in

– se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da
kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih
interesih upravljavca. Kralj Pršutov preneha obdelovati osebne podatke, razen
če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi,
pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali
obrambo pravnih zahtevkov.

Posameznik ima pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi njegovih osebnih
podatkov za namene neposrednega trženja in oblikovanjem profilov, kolikor je
povezano s takim neposrednim trženjem. V tem primeru se osebni podatki več ne
obdelujejo v te namene.

Morebitne pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko posameznik
pošlje na naslov: info@kralj-prsutov.si.Kadar posameznik meni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelovanjem
osebnih podatkov, ima pravico tudi do učinkovitega pravnega sredstva in
vložitve pritožbe pri informacijskemu pooblaščencu.

Osebe, mlajše od 15 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne
strani le z izrecnim dovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov.

Kralj Pršutov si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih
pogojev. Uporabniki spletne strani bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev
obveščeni na spletni strani.